ham-educatie

Zoeken op onderwerp

Thema Educatie

in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs

"Lesgeven is onmogelijk. Als we eenvoudig alles samenvoegen wat er wordt verwacht van een docent en rekening houden met de omstandigheden waarin die activiteiten uitgevoerd moeten worden, is de som meer dan waaraan elk individu kan voldoen. Desondanks geven docenten les..."
(vrije vertaling van een uitspraak van Lee Shulman)

Boeken gerelateerd aan educatie