Zoeken op onderwerp

Thema Onderwijsorganisatie

in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs

Bij veel onderwijsinstellingen lijkt het systeem (de regels en procedures) tot doel te zijn verheven. Het ware doel, studenten opleiden, komt daardoor in het gedrang. Hoe groter de organisatie, des te meer bureaucratie er wordt ontwikkeld om de boel in het gareel te houden. Deze focus op regels staat inmiddels bekend als de "mythe van de beheersbaarheid".

Zelfsturing kan een goede manier zijn om terug naar de bedoeling te gaan. Het gevolg is namelijk minder overdrachtsmomenten, én meer mogelijkheden om naar eigen inzicht datgene te doen wat een student nodig heeft. Zingeving, efficiëntie en studentfocus gaan dan hand in hand.

Geïnspireerd door: Hart (2012) Verdraaide organisaties.

Leren, Verbeteren en Vernieuwen

Boeken over onderwijsorganisatie